SUMMERWOOD

2019 Mid-Year Examination Timetable

Grade 6 and Grade 7 Learners

Summerwood Pirmary School Academics Foun

2019 Mid-Year Examination

Monday, 27 May 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Normal Academic Timetable

 • Normale Akademiese Rooster

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Normal Academic Timetable

 • Normale Akademiese Rooster

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Study Session

 • Studiesessie

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Lewensorientering

 • Life Orientation

017.JPG

2019 Mid-Year Examination

Wednesday, 29 May 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • English First Additional Language

 • Afrikaans Eerste Addistionele Taal

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Afrikaans Huistaal

 • English Home Language

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Natuuwetenskap

 • Natural Science

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Studiesessie

 • Study Session

018.JPG

2019 Mid-Year Examination

Thursday, 30 May 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Social Sciences: Geography

 • Sosiale Wetenskappe: Aardrykskunde

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Study Session

 • Studiesessie

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Afrikaans Huistaal (Begrip en Taalstruktuur en -Konvensies

 • English Home Language (Comprehension, Language and Literature)

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Studiesessie

 • Study Session

084.JPG

2019 Mid-Year Examination

Friday, 31 May 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Studiesessie

 • Study Session

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Natuurwetenskappe en Tegnologie

 • Natural Sciences and Technology

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Sosiale Wetenskappe: Aardrykskunde

 • Social Sciences: Geography

Grade 7

011:00 - 13:00

English First Additional Language (Language)
Afrikaans Eerste Addisionele Taal  (Taalgebruik)

011.JPG

2019 Mid-Year Examination

Monday, 3 June 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Afrikaans Huistaal (Taalstruktuur en -Konvensies)

 • English Home English Home Language (Language Structures and Conventions

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Afrikaans Huistaal (Skryf)

 • English Home Language (Writing)

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Mathematics

 • Wiskunde 

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Wiskunde

 • Mathematics

085.JPG

2019 Mid-Year Examination

Tuesday, 4 June 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Wiskunde

 • Mathematics

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Studiesessie

 • Study Session

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Social Sciences: History

 • Sosiale Wetenskappe: Geskiedenis

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Tegnologie

 • Technology

005.JPG

2019 Mid-Year Examination

Wednesday, 5 June 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Social Sciencess: History

 • Sosiale Wetenskappe: Geskiedenis

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Study Session

 • Studiesessie

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Study Session

 • Studiesesssies

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Economic Management Sciences

 • Ekonomiese Bestuurswetenskap

first_007_800.JPG

2019 Mid-Year Examination

Thursday, 6 June 2019

Grade 6

08:30 - 10:30

 • Life Skills: Personal and Social Well-being

 • Lewensvaardighede: Persoonlike en Sosiale Welstand

Grade 6

11:00 to 13:00

 • Reading 

 • Lees

Grade 7

08:30 - 10:30

 • Study Session

 • Studiesesssies

Grade 7

011:00 - 13:00

 • Skeppende Kunste

 • Creative Arts